Poslední listopadový víkend nás opustila Mgr. Jana Navrátilová (9. 11. 1955 – 27. 11. 2022), kolegyně, jejíž život, práce a společnost mimořádným způsobem ovlivnily a obohatily činnost Městské knihovny v Praze.
Vystudovala obor Hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala také postgraduální studium oboru Hudební teorie na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU). Následně pracovala např. jako redaktorka v nakladatelství Supraphon, zapojila se také v agendě Pražského informačního střediska, Divadelního ústavu a v práci pro Český hudební fond.
V Městské knihovně v Praze pracovala od listopadu 1993, od roku 1996 do roku 2019 jako vedoucí hudebního úseku.
V průběhu své práce v knihovně jako křižovatce zájmů rozličných uživatelů se zásadním způsobem uplatňovala suverénní orientací v oboru, svými kontakty a zkušenostmi.
Své znalosti, jedinečné kouzlo osobnosti a zdánlivě nevyčerpatelnou energii využila zejména mezi lety 2005 až 2011, kdy byla předsedkyní České sekce Asociace hudebních knihoven IAML. Aktivně vystupovala zejména po boku kolegyně Zuzany Petráškové z Národní knihovny v Praze v oblasti autorského práva v praxi hudebních knihoven.
Za své zásluhy v oblasti hudebního knihovnictví byla v roce 2018 oceněna Medailí Z. V. Tobolky, kterou společně udělují Sdružení knihoven České republiky (SDRUK) a Nadace knihoven ČR.
Viz též Blanka Ellederová: Vzpomínka na Janu Navrátilovou