HUDEBNÍ VĚDA, ročník LX, Obsah čísla 2/2023

ČLÁNKY / ARTICLES
Fryčajův kancionál a katolická duchovní píseň na Moravě v 19. století / Fryčaj’s Hymnal and Catholic Sacred Song in Nineteenth Century Moravia
Jiří Sehnal

Franz Lehár in Everyday Life of Pula (1894‒1896): Friendships and Inspirations / Franz Lehár v každodenním životě Puly (1894‒1896): přátelství a inspirace
Lada Duraković – Marijana Kokanović Marković

Thomas Mann a Gustav Mahler / Thomas Mann and Gustav Mahler
Ivan Blecha

Vliv slovenské lidové hudby a Griegových stylizací norského folkloru na formování Bartókovy hudební řeči / Influence of Slovak Folk Music and Grieg’s Stylizations of Norwegian Folklore on the Development of Bartók’s musical idiom
Markéta Štefková

RECENZE / REVIEWS
Marc Niubo: Italská opera v mozartovské Praze (Jana Perutková)

Jana Franková – François-Pierre Goy (eds.): Antoine Reicha redécouvert / Antonín Rejcha znovunalezený (Alban Ramaut)

Resumé k jednotlivým článkům jsou dostupná na webových stránkách časopisu: www.hudebniveda.cz