S hlubokým zármutkem oznamujeme, že mezi oběťmi včerejšího útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je i ředitelka Ústavu hudební vědy FF UK PhDr. Lenka Hlávková Ph.D., naše drahá kolegyně a členka ČSHV. Rádi bychom vyjádřili upřímnou soustrast všem pozůstalým a blízkým.

Viz též facebook ÚHV a stránky UK.

 hlavkova 2023