Kalendář událostí

T. Tulev: přednáška s ukázkami z tvorby (FF MU Brno)
Shlédnutí : 35

Mimořádná přednáška v rámci kurzu Contemporary sacred and spiritual music in the Baltic Region (ÚHV FF MU Brno)

čtvrtek 11. 4. 14.00-16.00, čítárna Filosofické fakulty (A. Nováka 1, přístup přes vrátnici a nádvoří fakulty)
 
Toivo Tulev, autorská přednáška s ukázkami z tvorby (v anglickém jazyce)
 
V dílech estonského skladatele Toivo Tuleva (*1958) převažuje jednoznačně duchovní tematika, často
přímo v souvislosti s katolicismem, či spíše univerzálněji s hlubokou mystikou. Tulevův hudební jazyk
bývá označován jako neoexpresionistický. Na rozdíl od mnoha jeho současníků je Tulevova hudba silně
emocionální, intenzivně promlouvá k posluchači, aniž by však postrádala racionální strukturu. Ostatně
právě umění propojit důmyslnou vnitřní strukturu díla s jeho z vukovou krásou bylo vždy výsadou
největších tvůrců nejen duchovní hudby (Josquin Desprez, Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach,
Maurice Duruflé). Mezi Tulevovy učitele patřili Eino Tamberg a švédský skladatel Sven-David Sandström; k
podstatným zkušenostem však náleželo také jeho studium elektroakustické hudby v Kolíně nad Rýnem v
roce 1996. Za určující považuje sám skladatel také vliv děl Tõnu Kaljuste či Erkki-Sven Tüüra a podstatně jej ovlivnilo také
působení v řadě ansámblů staré hudby včetně pařížského Choeur Gregoriaen, právě studium chorálu hrálo rozhodující roli v
jeho hudební formaci.